Prosessikirjoittaminen (essee) Google Drivella

Mitäs sitä ihminen pääsiäissunnuntaiehtoona muuta tekisi, kuin lukee 8.-luokkalaisten esseitä?  Mitään tajuntaa räjäyttävää emme ole tehneet, mutta jaan aineisto- ja prosessikirjoittamisideani muidenkin käyttöön:

Koko homma aloitettiin kielenhuollon pikakertauksella, jonka jälkeen tutustuimme uutena asiana tekstin jäsentelytapoihin sekä aloitus- ja lopetustapoihin. Kävimme läpi myös, mitä aineiston pohjalta kirjoittaminen tarkoittaa, viittaustekniikkaa jne. Ennen varsinaista kirjoittamista tehtiin ryhmissä oppitunnin mittainen tekstin hahmotelma ilman aineistoa (helposta) aiheesta: Maalla vai kaupungissa?

Varsinaiseen esseeseen oli valittavana viisi aihetta (liikenneturvallisuus, rahankäyttö, kouluviihtyvyys, seurustelu ja tulevaisuuden visiot), joihin olin etsinyt valmiiksi tuoretta taustamateriaalia. Jokainen löysi aiheensa aika kivuttomasti.

Saman aiheen valinneet suunnittelivat tekstiä ensin yhdessä. Esseet kirjoitettiin Google Drivella. Jokainen oppilas jakoi esseensä kahden luokkatoverinsa kanssa ja sai deadline-päivänä palautetta tekstistään, sähköisesti toki.

Nyt olen itse lukemassa ja kommentoimassa esseitä, yhtä lailla sähköisesti . Kirjoitan Driveen kommentteja ja korjaus- ja parannusehdotuksia. Olen myös laatinut piirrearviointikaavakkeen (kuva ohessa, 15 % läpäisyperiaate), jonka täytän tässä vaiheessa. Oppilaille palautan sen kuitenkin vasta lopullisen esseen valmistuttua.Seuraavalla oppitunnilla oppilaat saavat muokata tekstejään kavereidensa ja minun ehdotusteni perusteella. Luen sitten vielä esseen lopullisen version läpi ja rengastan jokaisen oppilaan arviointilomakkeen uudelleen erivärisellä kynällä. Näin oppilas näkee, mitä lisäarvoa tekstin muokkaaminen toi.LINKKI arviointilomakkeeseen (Google Docs)

Esseen arviointiin taulukko

Esseen arviointiin taulukko

Ugh. Olen puhunut. Jos et ymmärtänyt tästä mitään, pyydä täsmennystä. 

Sussu Junkkarinen

Mainokset