Materiaalia runoanalyysin opettamiseen

Olemme jo useana vuonna opiskelleet runoanalyysiä ysiluokalla. Asia on aloitettu kokoamalla ensin oppilaiden ennakkokäsityksiä, siitä mitä runous on. Sen jälkeen näiden ennakkokäsitysten valossa on tutkittu esimerkkejä ja tehty havaintoja runoista. On myös voitu esimerkiksi vertailla perinteistä ja modernia runoa toisiinsa. Oppilaat ovat saaneet monisteen Runoja lukemaan, johon on koottu joitain runoanalyysin keskeisimpiä käsitteitä. Runojen tulkitsemista on harjoiteltu suullisesti ryhmissä keskustelemalla, runoista tehdyistä havainnoista on tehty muistiinpanoja ja kirjoitettu yhteisvoimin kokeeksi pieniä analyysitekstejä. 

Jakson päätteeksi on tehty ns. oma runotyö, ja ennen sen kirjoittamista on tutustuttu ainakin yhteen esimerkkiin. Tämä työ on korvannut aiemmin teettämäni kirjallisuustutkielman, ja tämä runotyö on toiminut yllättävän hyvin. Joka vuosi usea oppilas kirjoittaa koko yläasteaikansa parhaan tekstin tätä työtä tehdessään. Tämä on myös työ joka opettaa sinnikkästä tekstien uudelleen ja uudelleen lukemista, ja oppilaat saavat usein kokemuksia siitä, että sinnikkyys lopulta palkitaan. Usein oppilaat myös kommentoivat, että tämä ei ollut ollenkaan niin kamalaa, kuin miltä etukäteen kuulosti.

Tästä on olemassa myös arviointikaavake, jota en tähän hätään löydä mistään, mutta lisään sen tänne, kunhan se löytyy.

Mainokset