Toiminnallinen tehtävä sanaluokkien kertaamiseen

Kerrattiin sanaluokat toiminnallisesti seiskojen kanssa. Pyysin vapaaehtoisen piirtämään taululle Nominien perhettä, jossa perheen päänä toimi päätöksemme mukaan yksinhuoltajaisä Niko Nomini. Ympärille keräsimme lapset Anna Adjektiivin, Niilo Numeraalin ja Patrick Pronominin sekä Patrickin tyttöystävän Veera Verbin ja Niilon kaverin Taneli Taipumattoman. Minä kyselin ja oppilaat keksivät hahmojen sukupuolet ja etunimet.
Seuraavaksi hahmottelimme kullekin luonnetta tai tapoja: oppilaat keksivät, että Veera Verbi keksii tekemistä ja Niilo Numeraali on matikkanero jne. Yhteisen ideoinnin jälkeen jaoin oppilaat arpomalla 7 hengen ryhmiin. Tehtävänä oli keksiä, mihin perhe menee, ja tehdä pieni esitys, jossa luonteet tulisivat esille. Yleisön tehtävänä olisi arvata, kuka näyttelee mitäkin hahmoa. Tästä voisi lähteä myös kirjoittamaan pientä tarinaa, työstämään digitarinaa tms.
Piia Posti
Mainokset