Pelejä opetukseen

Tässä on joitakin peruspelejä yläkoulun äikän opetukseen ohjeineen. Tehdään vain lappuja ja pelataan. Pelatessaan oppilas huomaamattaan oppii ryhmätaitoja ja äikkää. Helppoa opettajalle ja kivaa oppilaille! Olisi kiva saada muidenkin peli-ideoita näkyviin… LIITETIEDOSTO LADATTAVAKSI:  Pelejä äikän opetukseen Ja ”lehtenä” selattavana: http://issuu.com/avoinaikka/docs/pelej_____ik__n_opetukseen/1 t. Taina Mikkonen Sisältö: Aikamuotopeli Muistipeli kirjallisuushistoriaan Moduspeli Onnenpyörä Oikeinkirjoituspeli

Yksilöllistä äikkää kaseille

Kun ei näe järkevänä jokaiselle oppilaalle erikseen selittää asioita ja olettaa, että oppilaat saavat samaan tahtiin tehtäviään tehdyksi, on syytä ottaa toiset keinot käyttöön: Oppilaat opiskelkoot omaan tahtiinsa, ottakoot itse vastuun tekemisestään ja asettakoot (arvosana)tavoitteet, joihin pyrkiä. Opettajan aika jää niiden auttamiseen, jotka apua todella tarvitsevat. Loppusyksyn ajaksi loin paketin, jota teemme pääosin oppitunneilla. Viikon…

Lauseenvastikkeet & hyvä elämä

Helena Kuuluvainen 2014 Idea-aihioita lauseenvastikkeiden käsittelyyn. Teemana hyvä elämä ja onnellisuus. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan lauseenvastikkeita tekstistä, oppii käyttämään niitä omassa tekstissään ja ymmärtää, mihin lauseenvastikkeita tarvitaan. Lisäksi opiskelija pääsee pohtimaan samalla omia elämänvalintojaan. Ojenne opiskelijoille  (PDF) Ojenteessa on lyhyesti esitelty lauseenvastikkeiden tyypit. Virke-esimerkit liittyvät tavalla tai toisella hyvän elämän teemaan. Ryhmittelypeli   …

Lauseenjäsennykseen seinäposteri

Tässä hieman pienemmällä kynnyksellä käyttöön otettava asia. Julisteen voi tulostaa, jolloin oppilas opetusdioihin ja –videoon pääsee lyhytlinkillä tai qr-koodin avulla. Thinglink-julisteen voi myös upottaa esim. omalle blogilleen tai muuhun käyttämäänsä oppimisympäristöön.

Modukset omaan tahtiin tutkien (ja oivaltaen?)

Tämän vuoden kasiluokkalaiseni saavat nykytrendien mukaan yrittää ottaa itse vastuuta oppimisestaan. Loin kohti suurta modustietämystä polun, jota pitkin etenevät omaan tahtiin. Kokeen sijaan on suullinen jutustelutuokio opettajan kanssa, jossa yhdessä pohditaan myös osion arvosana. Jakson jälkeen aloittavat lukemaan romaania, jahka siis ensin ovat oppimisensa osoittaneet. Maksimissaan ajattelin antaa kolmen viikon oppitunnit aikaa tähän työhön. Alla…

Päälause etsii sivulausetta

Tehtävässä on valmiita lauseita 20 oppilaan ryhmälle. Keksi tarvittaessa lisää lauseita tai vähennä niitä.   Monista tai tulosta linkin takana olevat pää- ja sivulauseet erivärisille papereille (esim. keltainen ja vihreä) ja leikkaa paperit lausesuikaleiksi. Jaa jokaiselle oppilaalle yksi lause ja anna tehtäväksi kierrellä luokassa ja etsiä omalle lauseelle sopiva pari erivärisellä paperilla olevien lauseiden joukosta.  …

Toiminnallinen tehtävä sanaluokkien kertaamiseen

Kerrattiin sanaluokat toiminnallisesti seiskojen kanssa. Pyysin vapaaehtoisen piirtämään taululle Nominien perhettä, jossa perheen päänä toimi päätöksemme mukaan yksinhuoltajaisä Niko Nomini. Ympärille keräsimme lapset Anna Adjektiivin, Niilo Numeraalin ja Patrick Pronominin sekä Patrickin tyttöystävän Veera Verbin ja Niilon kaverin Taneli Taipumattoman. Minä kyselin ja oppilaat keksivät hahmojen sukupuolet ja etunimet. Seuraavaksi hahmottelimme kullekin luonnetta tai tapoja:…