Kirjallisuushistoria-aikajana

Seuraavaksi talkookokeilussa yhteistyöllä muokattava monimediainen kirjallisuushistorian aikajana. Jos haluat mukaan lisäämään haluamaasi sisältöä, pyydä muokkauslinkkiä sähköpostitse avoinaikka@gmail.com. AIKAJANAAN TÄSTÄ KLIKKAAMALLA Mainokset

Kirjallisuushistorian jakso

Ysiluokkalaiset tekivät kirjallisuushistoria-osion tänä vuonna lähes itsenäisesti. He kokosivat eräänlaisen portfolion, joka sisälsi monenlaisia tehtäviä (alla oleva diaesitys). Suurin osa tehtävistä tehtiin suoraan Fronteriin (sähköinen oppimisympäristö), jossa opettaja saattoi tarkkailla hommien etenemistä. Lopullinen arviointi on kaavalla: 10 (kaikki tehty) – 8 (hyvin yritetty) – 6 (sinnepäin) – 4 (ei tehty juuri mitään) Kirjallisuushistoriaan tutustumisen lisäksi…

Materiaalia runoanalyysin opettamiseen

Olemme jo useana vuonna opiskelleet runoanalyysiä ysiluokalla. Asia on aloitettu kokoamalla ensin oppilaiden ennakkokäsityksiä, siitä mitä runous on. Sen jälkeen näiden ennakkokäsitysten valossa on tutkittu esimerkkejä ja tehty havaintoja runoista. On myös voitu esimerkiksi vertailla perinteistä ja modernia runoa toisiinsa. Oppilaat ovat saaneet monisteen Runoja lukemaan, johon on koottu joitain runoanalyysin keskeisimpiä käsitteitä. Runojen tulkitsemista on…

Puhuva pää -video kirjallisuushistoriassa

Alla opettajan tekemä esimerkkivideo ysiluokan kirjallisuushistorian opetukseen. Oppilaiden tehtäväksi jää tehdä vastaavat puhuvat päät muista Suomen kirjallisuuden merkkihenkilöistä. Puhuva pää on tehty iPadin Morfo Booth -ohjelmalla ja video on viimeistelty (äänet, tekstit) iMoviella. Julkaistu opettajan Youtube-kanavalla.